Privacybeleid Vlaamse Biomedische Kring

Vlaamse Biomedische Kring (V.B.K.) doet er alles aan om een concreet, toepasselijk en correct privacybeleid uit te werken. Ons beleid is gebaseerd op de volgende principes die wij zo veel mogelijk proberen na te streven:

  1. Transparantie: wij zetten ons in om ons privacybeleid zo duidelijk mogelijk met u te delen en dit beleid tot het uiterste door te voeren in elk aspect van onze organisatie. Wij staan open voor feedback op ons beleid.
  2. Expliciete geïnformeerde toestemming: er worden geen gegevens over u bijgehouden waarvoor u geen expliciete toestemming hebt gegeven. U zult steeds duidelijk op de hoogte gebracht worden van het doel en type van de informatie die van u gevraagd wordt.
  3. Principle of Least Privilege (PoLP): medewerkers van onze organisatie hebben enkel toegang tot die gegevens die voor hen strikt nodig zijn om hun functie te kunnen uitvoeren. In normale omstandigheden zijn al uw gegevens ontoegankelijk voor alle medewerkers. Enkel wanneer een medewerker expliciet kan aantonen dat hij toegang nodig heeft tot een bepaald gegeven voor een vlotte werking van onze organisatie, zal deze medewerker toegang krijgen tot het bekijken van dat gegeven. De gegevens die over u worden verzameld zijn ook slechts die gegevens die strikt nodig zijn voor de werking van onze organisatie.
  4. Privacy: uw gegevens zullen nooit gedeeld worden met andere gebruikers of leden of derden. Uw gegevens kunnen mits uw expliciete toestemming gedeeld worden met andere organisaties die rechtstreeks aansluiten bij ons doel, zoals UGent.
  5. Security: wij doen er alles aan om onze gegevensbanken te beveiligen tegen cyberaanvallen, verlies, diefstal en misbruik van gegevens en andere datalekken door gebruik te maken van geverifieerde open source software en gangbare IT beveiligingstechnieken.

V.B.K. probeert met haar beleid zo veel mogelijk in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving in de Europese Unie en België,in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR), en met haar Statuten (terug te vinden op https://www.vbkgent.be/algemeen/statuten/).

Foto’s

Op de activiteiten van V.B.K. worden foto’s genomen. Dit gebeurt om leuke momenten te vereeuwigen, een mooi album aan herinneringen op te stellen voor onze leden en deelnemers aan onze activiteiten en om de vereniging te promoten.

Tijdens een activiteit kan men aan de fotograaf vragen om reeds getrokken foto’s waar u herkenbaar opstaat te verwijderen. De fotograaf zorgt er dan voor dat deze foto’s ter plekke

worden verwijderd alsook de foto’s die tijdens het verdere verloop van de activiteit een herkenbaar beeld van u vormen.

Genomen foto’s verschijnen publiek op onze website alsook in ons wekelijks kringblad. Alle foto’s die V.B.K. Bijhoudt als ook onze publicaties zijn publiek beschikbaar op https://www.vbkgent.be. U kan uw portretrechten uitoefenen en ons vragen de publicatie in te trekken van foto’s die van u genomen zijn. Dit doet u best door een mail te sturen naar vbkgent@gmail.com waarin u duidelijk maakt om welke foto’s het gaat. Alle kopieën van deze foto in ons bezit zullen verwijderd worden. Publicaties die de foto bevatten zullen niet herdrukt worden en niet online vindbaar zijn tot de foto hieruit verwijderd of vervangen is.

Logbestanden

vbkgent.be volgt de standaardprocedure voor logbestanden. Deze bestanden houden bij wanneer bezoekers welke pagina’s van de website bezoeken. Elke webhost doet dit als deel van de analyse van de diensten die hij aanbiedt. De informatie die verzameld wordt in de logbestanden bevat het Internet Protocol (IP) adres, browser type, gegevens over de Internet Service Provider (ISP), de datum en tijd van het bezoek en eventuele doorverwijzende pagina’s. Deze gegevens zijn niet gelinkt aan informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden en zijn dus anoniem. Het doel van deze informatie is het analyseren van performantie en trends en de interne werking van de website.

Toegang tot gegevens

Gebruikers en leden hebben volgens de de geldende wetgeving in België en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) een aantal rechten i.v.m. de gegevens die over hen bijgehouden worden door organisaties zoals V.B.K.. De voornaamste hiervan zijn:

  • Het recht op toegang: u heeft steeds het recht om een volledig overzicht van de informatie die V.B.K. over u bijhoudt op te vragen.
  • Het recht op rectificatie: indien de informatie die V.B.K. over u bijhoudt inaccuraat, niet meer up to date of incompleet is, kan u vragen om deze informatie te updaten.
  • Het recht op wissen van gegevens: u kan steeds vragen om alle persoonlijk identificeerbare data die V.B.K. over u bijhoudt te verwijderen.

Voor alle andere gevallen kunt u per mail een verzoek indienen naar vbkgent@gmail.com. Wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk uw verzoek uit te voeren.

Informatie van kinderen

VBK moedigt ouders en voogden van kinderen aan in het observeren en monitoren van en het deelnemen aan de online activiteit van kinderen. https://www.vbkgent.be verzamelt bij weten geen persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Indien u vermoedt dat uw kind deze informatie ingediend heeft op onze website, raden wij u aan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via mail naar vbkgent@gmail.com. Wij zullen dan ons best doen deze informatie onmiddellijk uit onze gegevensbank verwijderen.

Wijziging privacy statement
V.B.K. kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging plaatsen op onze site